o nas

ECS Polska to firma windykacyjna specjalizująca się w dochodzeniu wierzytelności od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Oferujemy kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami konsumenckimi na skalę masową jak również indywidualną obsługę skomplikowanych należności B2B.

Centrala operacyjna spółki mieści się w Warszawie, skąd prowadzone są wszystkie działania windykacyjne, tj. mailing listowny/elektroniczny oraz kontakt telefoniczny. W Warszawie mieści się również Centrum Zapasowe spółki gotowe do awaryjnego przejęcia prac zgodnie z Planem Zachowania Ciągłości Biznesowej.

Istniejemy na rynku od 2007 roku.

Nasz zespół

Nasz Zespół to zaangażowani profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.

Tworzą go negocjatorzy, prawnicy, programiści oraz administratorzy systemów informatycznych. Nad całością procesów czuwa kadra kierownicza z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży zarządzania wierzytelnościami.

nasze usługi

airplay

monitoring należności

Działania prewencyjne na wczesnym etapie istnienia wierzytelności.

people

windykacja
polubowna

Szybkie odzyskanie należności przy zachowaniu dobrych relacji z klientami. Brak opłat wstępnych.

local_shipping

windykacja
terenowa

Bezpośredni kontakt z dłużnikiem niereagującym na wezwania.

account_balance

windykacja
sądowa

Kompleksowa obsługa wierzytelności na drodze sądowej.

gavel

windykacja
egzekucyjna

Wybór najskuteczniejszego komornika, stały monitoring procesu egzekucji.

attach_money

zakup
wierzytelności

Monitoring należności

Monitorowanie Należności jest pierwszym etapem w procesie zarządzania wierzytelnościami zarówno wobec należności konsumenckich jak i biznesowych.

W ramach usługi podejmujemy następujące działania:

Korzyści:

Windykacja polubowna

Celem usługi jest odzyskanie całości należności w maksymalnie krótkim czasie. Zespół ECS Polska realizuje ciąg konsekwentnych działań windykacyjnych motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zadłużenia poprzez:

Korzyści wynikające z zastosowania windykacji polubownej:

Windykacja terenowa

Celem usługi jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem i nakłonienie go do spłaty zadłużenia oraz pozyskanie wiarygodnych informacji o jego sytuacji materialnej. Możliwa jest również weryfikacja faktu oraz skali prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dłużników instytucjonalnych. W ramach usługi zapewniamy:

Windykacja sądowa

Celem usługi windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu wykonawczego zabezpieczającego wierzytelność i uprawniającego wierzyciela do wszczęcia egzekucji komorniczej. Zapewniamy wybór strategii procesowej gwarantującej w danym postępowaniu najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (EPU, nakaz, zwykłe). W ramach usługi windykacji sądowej zapewniamy:

Egzekucja komornicza

ECS Polska współpracuje z dedykowaną kancelarią komorniczą oraz dodatkowo prowadzi własny ranking komorników, co pozwala na finansową optymalizację całego procesu przy zachowaniu wysokiej skuteczności. W ramach usługi windykacji egzekucyjnej zapewniamy:

Zakup wierzytelności

ECS Polska wraz z partnerami finansowymi jest uczestnikiem rynku obrotu wierzytelności konsumenckich oraz B2B. Wierzytelności będące przedmiotem obrotu są poddawane analizie i indywidualnej wyceniane. Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności:

Poradnik dla dłużnika

Szanowni Państwo,

zdobyte doświadczenie uświadomiło nam, że zdecydowana większość zaległości powstaje z powodu trudnych sytuacji życiowych lub biznesowych a nie z zaniechania!

Odzyskiwanie należności w ECS Polska odbywa się zgodnie z etycznymi, moralnymi i prawnymi zasadami.

W myśl wyznawanej zasady, że każde zobowiązanie musi być uregulowane za główny cel stawiamy sobie umożliwienie szybkiej spłaty zadłużenia. W tym zakresie negocjując odpowiednie warunki dostosowane do Państwa indywidualnych możliwości oraz wytycznych wierzycieli.

Zwlekając z jego spłatą istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia w "pętlę zadłużenia", o której wiele mówi się w mediach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bycie czyimś dłużnikiem nie jest komfortowe!

Co zrobić po otrzymaniu pisma z ECS Polska?

  1. Przede wszystkim zachować spokój
  2. Dokładnie zapoznać się z treścią pisma
  3. Przygotować się do rozmowy
  4. Być otwartym na podjęcie negocjacji
  5. Niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem ECS Polska prowadzącym Państwa sprawę

Co może być następstwem unikania spłaty zadłużenia?

  1. Dodatkowe koszty
  2. Przekazanie Państwa danych i informacji o długu do Biura Informacji Gospodarczej
  3. Wystąpienie na drogę postępowania sądowego
  4. Zastosowanie przymusowej egzekucji
  5. Zajęcie komornicze

UNIKANIE KONTAKTU Z ECS POLSKA TO MNIEJSZE SZANSE NA ZNALEZIENIE DOGODNEGO SPOSOBU SPŁATY ZADŁUŻENIA

Jak sprawdzić czy ECS Polska może cokolwiek egzekwować?

ECS Polska jest firmą windykacyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie działania podejmowane są na podstawie udzielonego Spółce pełnomocnictwa i umowy zlecającej obsługę windykacyjną zawartej pomiędzy Spółką ECS Polska a jej zleceniodawcą.

Wiarygodność naszą mogą Państwo również potwierdzić u Wierzyciela.

Kontakt

ECS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dźwigowa 51
01-376 Warszawa

mail biuro@ecspolska.pl

Dla Klienta

Jeżeli chcą państwo zlecić windykację prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:
mail sprzedaz@ecspolska.pl

Dla Dłużnika

Kontakt z Działem Windykacji:
mail windykacja@ecspolska.pl

Dla sądów, komorników, urzędów

Kontakt z Działem Prawnym:
mail sad@ecspolska.pl